Akademik Eleman Başvuruları hakkında Rektörlük Bilgilendirmesi

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyeleri : 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Öğretim Üyesi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır.

 

Fakülte-Bölüm Kadro Unvanı-Adedi Aranan Nitelik
Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği 2 2 2 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 2 2 Elektrik- Elektronik Mühendisliği yada Elektrik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
Gıda Mühendisliği 2 2 2 Gıda mühendisliği alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmalar yapıyor olmak
İnşaat Mühendisliği 2 2 2 Yapı alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Yapı Malzemesi alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Yapı İşletmesi alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Hidrolik alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Geoteknik alanında doktora yapmış olmak
Makine Mühendisliği 1 1 Termodinamik alanında doktora yapmış olmak veya Doç.Ünvanı almış olmak.
1 1 1 Konstrüksiyon ve İmalat veya Enerji alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Mekine Teorisi  alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Mekanik alanında doktora yapmış olmak veya Doç.Ünvanı almış olmak.
Harita Mühendisliği 1 1 1 Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Miamarlık 1 1 2 Yapı Bilgisi ,Restorasyon ve mimarlık Tarihi alanlarından birinde Doktora yapmış olmak tercih nedenidir.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 1 İç mimarlık yada Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr    9409/1-1

 

İLK BAŞVURU TARİHİ : 13.06.2019

SON BAŞVURU TARİH : 28.06.2019