Bilişim kulübü etkinliklikleri kapsamında bölümümüzde her pazartesi Unity uygulamaları dersleri düzenlenmektedir. Bu etkinlikte temel amaç bölümümüze yeni katılan öğrencilerin üst sınıflarla kaynaşmasını sağlamak hem de bir an önce bölüm derslerinde gördükleri kuramsal bilgilerin uygulamaya geçmesini sağlamak. Aşağıda Unity hakkında genel bilgi verilmiştir.

Unity2B ve 3B grafikleri, sürükleyip bırakma işlevselliğini ve C# ile komut dosyası yazmayı destekleyen çok yönlü bir oyun motorudur. İki programlama dili desteklenmektedir: Unity 5’in yayınlanmasından sonra kullanımı tavsiye edilmeyen Boo ve Unity 2017.1’in piyasaya sürülmesinden sonra Ağustos 2017’de kullanımı tavsiye edilmeyen UnityScript.UnityScript, sözdizimsel olarak JavaScript‘e benzeyen tescilli bir betik dilidir. Motor, aşağıdaki grafik API‘lerini hedeflemektedir: Windows ve Xbox One üzerinde Direct3D; Linux, macOS ve Windows’ta OpenGL; Android ve iOS’ta OpenGL ES; Web’de WebGL; ve video oyun konsolları üzerindeki sahipli API’ler. Ayrıca; Unity Windows, Xbox One ve Direct3D 12‘nin yanı sıra Android, Linux ve Windows’daki iOS ve macOS ve Vulkan‘daki düşük seviye API’ler Metal‘i destekliyor. Unity, 2B oyunlarda sprite‘ların içe aktarılmasına izin verir ve gelişmiş bir 2B dünya derleyici sağlar. 3B oyunlar için Unity, oyun motorunun desteklediği her platform için doku sıkıştırma ve çözünürlük ayarlarının belirtilmesine izin verir[5] ve yumru haritalama (bump mapping), yansıma haritalama (reflection mapping), paralaks haritalama (parallax mapping), ekran uzayı ortam örtmesi (SSAO, screen space ambient occlusion), gölge haritalarını kullanan dinamik gölgeler, doku işleme ve tam ekran rötuş efektleri desteği sağlar. Unity, aynı zamanda geliştiricilere hizmetler de sunmaktadır. Bunlar: Unity Reklamları, Unity Analitik, Unity Sertifikalandırma, Unity Bulut Derlemesi, Unity Everyplay, Unity IAP, Unity Multiplayer, Unity Performans Raporlama ve Unity Collaborate şeklindedir.